14 Ekim 2011 Cuma

SOLU BELİRLEYEN NE? SOLCU KİM?Bir insanın solcu olması için ön şart, sömürü ve tahakküme karşı olmasıdır. Dolayısıyla en büyük sömürücü ve zalimler olan Emperyalistlere ve Emperyalizme karşı olmak solculuğun olmazsa olmazıdır.

Solcu, eşitlik, özgürlük için mücadele ederken bu en büyük düşmana karşı tavır almak zorundadır. Emperyalizme vurulan her darbe, emperyalizme her karşı çıkış, ezilen insanlığın ve dünya halklarının lehinedir.

Bir solcu, herhangi bir hareketin olumlu mu olumsuz mu olduğunu ve ye ilerici mi gerici mi olduğunu, emperyalizme karşı olup olmadığına bakarak değerlendirir. Emperyalizme darbe vuran, onu gerileten her hareketin yanında olur.

Bir solcu, Emperyalistlerin Yeni Dünya Düzeni, GOKAP veya BOP adlı esas olarak Ulus Devletleri yok edip, dünyayı, etnik veya dini-mezhepsel  temellerle oluşturulmuş 2000 - 2500 civarında "CİTY STATE - Şehir Devleti"ne dönüştürme çabalarına karşı ulus devletini savunur. Bu mücadele içerisinde Solcu - Ulusalcı, Ulus Devletini hedefleyen Emperyalist Devlet veya Devletlere karşı mücadele ederken, onların yerli işbirlikçileri olan, çıkarları yabancı sermayeye bağımlı iş çevreleriyle, onların uzantısı konumundaki işbirlikçi cemaat ve tarikatlarla  ve de etnik bölücülükle mücadele etmek zorundadır.

Ben ve benim de içinde olduğum SOL'cular başından bu yana bu çizgiyi savunduk., savunuyoruz.

AB'den medet uman, ABD den demokrasi bekleyen batıcı - mandacılarla hiç bir ortak yanımız yoktur, kendilerini kamufle etmek için haksızca  kullandıkları “solcu- sosyalist” sıfatlarından başka.

Onlar Irak'ın İşgalinde "Ne Sam Ne Saddam" diyerek açıkça ABD’nin yoluna gül döşediler. Gene onlar "Emeğin Avrupa’sı" yalanlarıyla, “AB’ye şerefli giriş” kandırmacasıyla  işçi ve emekçilerimizi,yoksul halkımızı, aydınlarımızı AB politikalarına mecbur etmeye çalıştılar. Onlar için Vatan veya Bağımsızlık "Güzel Bir Kadının memesinden" daha değersizdir. Bayrak tan ürker, Türküm demekten utanırlar.
İslam onların düşmanı, mütedeyyin insanlar onlar için gericidir.
 Nede olsa Bay ve hanımefendiler "Euro Solcu- Sosyalist-Liberal" dirler.

Bizim ise, kalbimiz,Afganistan'ın İşgaline direnen  Afgan Halkıyla,
Irak'ta işgalciye kan kusturan  kahraman Irak'lılarla,
Lübnan da Hizbullah’la,
Filistinde İsrail ABD zulmüne direnen FKÖ ve Hamasla,
İran da ABD ve Batılı emperyalistlere direnen Ahmedinejad la,
 Latin Amerika da ise Chavez'le, Morales'le ve Fidel'le birlikte atmaktadır.

Nerede ulus devletlerin, halkların emperyalizme karşı bir direnişi, başkaldırışı var,
Nerede uluslar arası sermayeye, kapitalizme karşı ezilenlerin, yoksulların, emekçilerin ve işçilerin bir mücadelesi var biz oradayız. Solculuğun-Ulusalcılığın anlamı da budur kanımca.

İslamcılarla (Dinin devlet yönetimini belirlemesini savunan, laiklik ilkesine  karşı olanlar)elbette emperyalizme karşı aldıkları tavır  ölçüsünde yan yana veya karşı karşıya geleceğiz.
Ancak Anti Emperyalist İslami akımlarla mücadelemiz, halka – topluma kendi yaşam tarzlarını ve inançlarını zorla dayatmadıkları sürece içseldir, fikridir, ideolojiktir.

Tam Bağımsız ve Demokratik bir Türkiye istiyorsak; sorunlarımızı zora başvurmadan, emperyalistlerin müdahalesi dışında kendi aramızda çözecek birikim ve anlayışa sahip olduğumuz kanısındayım.
Bu güzel ülkede, bu Cumhuriyette birlikte yaşayacağız.

Feyzullah ÖZTÜRK
feturk@yahoo.com
Ankara 24.08.2007

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder